Vršimo usluge prevođenja sudski overenih dokumenata simultanog i konsekutivnog prevoda

Naše usluge / our services

Sudski Tumač

Sudski Tumač i Prevodilac za Engleski, Francuski, Nemački i Italijanski jezik

Prevodi

Sve vrste pisanih prevoda, sa ili bez overe.

Usluge prevođenja

Usluge prevođenja sudski overenih dokumenata simultanog i konsekutivnog prevoda.

Vize

Pomoć pri popunjanjvanju formulara za vize

Sudski tumač-prevodilac za engleski, nemački, francuski i italijanski jezik

Sudski tumač-prevodilac

za Engleski

Sudski tumač-prevodilac

za Francuski

Sudski tumač-prevodilac

za Nemački

Sudski tumač-prevodilac

za Italijanski